ZC2683A绝缘电阻测试仪
产品详情


简要介绍2683A.jpg

ZC2683A 绝缘电阻测试仪是一款测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器。

仪器由单片机微处理器控制,操作简便、功能齐全。它具有测量电压范围广、速度快的特点。仪器采用带触摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作简单,测试速度快,可直观的显示输出端电压、测量量程电阻、被测物绝缘电阻等参数。仪器具有量程自动或锁定、分选输出和外触发输入接口等功能,使测试更加直接、方便和可靠。

本机有 USB 接口和 RJ45 接口,面板功能可完全由电脑控制,测试结果亦可通过 USB 接口或者 RJ45 接口送回电脑保存,或者数据直接存入 U 盘保存。

性能特点

 • 显示采用3.5寸高分辨率TFT屏显示,操作简单

 • 机身小巧,功能强大

 • 测试高压源采用开关电源原理实现 

 • 电压调节范围25~1000 V,步进1V 

 • 最大恒流1.8mA输出

 • 最小测试周期仅需50ms

 • 仪器能检测测试线异常 

 • 仪器能检测出被测物件接触异常情况(避免开路误判)

技术指标

型号

ZC2683A

 电阻测量范围

       2KΩ ~ 9990MΩ

 量程方式

 自动/手动

 测量方式

 连续/远控单次

 测试速度

 快速约 50ms/次,慢速 500ms/次

 测量电压

       25V ~ 1000V

 电压显示精度

       ± 1%

 测试电流范围

       0-1.8mA

 测试电压

电阻量程

显示范围(Ω)

分辨率(Ω)

       25V ≤ V < 100V

         2MΩ

                0.000-4.000M

                  0.001

                20MΩ

                1.90M-40.00M

                  0.01M

                200MΩ

                19.0M-400.0M

                  0.1M

100V ≤ V < 500V

                2MΩ

                0.000-4.000M

                  0.001

                20MΩ

                1.90M-40.00M

                  0.01M

                200MΩ

                19.0M-400.0M

                  0.1M

                2000MΩ

                190M-4000M

                  1M

500V ≤ V ≤ 1000V

                2MΩ

                0.000-4.000M

                  0.001

                20MΩ

                1.90M-40.00M

                  0.01M

                200MΩ

                19.0M-400.0M

                  0.1M

                2000MΩ

                190M-9990M

                  1M


文件下载
ZC2683A 操作说明书.pdf
597.58KB下载
常州中策仪器有限公司

______________________________________________________________________________________________